قطب علمی
 
اخبار

 

دومين كنفرانس مهندسي الكترومغناطيس (كام) ايران در 18-19 دي ماه 1392 توسط «قطب علمي محاسبه و مشخصه‌يابي افزاره‌ها و زيرسيستم‌هاي الكترومغناطيسي» و «انجمن علمي الكترومغناطيس مهندسي (اعلام) ايران » در دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي برگزار مي‌شود. كميته علمي از پژوهشگران، صاحب‌نظران و متخصصين در زمينه مهندسي الكترومغناطيس دعوت مي‌نمايد تا مقاله‌هاي اصيل خود را در موضوع‌هاي زير، از طريق وبگاه كنفرانس ارسال نمايند:

اندركنش امواج الكترومغناطيسي و ماده
• نظريه ميدان‌ها و امواج الكترومغناطيسي
سازگاري و تداخل الكترومغناطيسي
• روش‌هاي عددي در الكترومغناطيس
كاربردهاي مهندسي الكترومغناطيس
• آنتن ها، تششع و پراش امواج الكترومغناطيسي
مهندسي مايكروويو، امواج ميليمتري زير ميليمتري (تراهرتز)
• محيط‌هاي پيچيده الكترومغناطيسي
سيستم‌هاي رادار
• اپتيك و فوتونيك
اندازه‌گيري الكترومغناطيسي
• بيوالكترومغناطيس
مدارهاي فعال و غير فعال الكترومغناطيسي
• جنگ الكترومغناطيسي
سيستم هاي ميكروالكترومكانيكي (MEMS)
• نوآوري‌هاي الكترومغناطيسي
موضوع‌هاي مشابه

 

1392/10/04 تاریخ بروز رسانی
آدرس: تهران - خیابان شریعتی - نرسیده به پل سيد خندان - صندوق پستي ۱۳۵۵-۱۶۳۱۵ كدپستي ۱۶۳۱۴