قطب علمی
 
کارگاه ها
برگزاري كارگاه  Eplan
 
عناوين مهم مطالب
1- معرفي و نصب نرم افزار
2- ايجاد پروژه و ويرايش آن
3- كار با ابزار گرافيكي
4- ماكروها، سمبل‌ها و فرم‌ها
5- ايجاد plc ها و المان‌ها خاص 
6- شماره گذاري المان‌ها
7- طرح تابلو
8- جستجو، تنظيمات و مديريت پيام
9- ايجاد گزارش‌ها
10-  مديريت پروژه و ايجاد نسخه پشتيبان
 
چكيده:
نرم افزار ePLAN نرم افزاري قدرتمند براي ايجاد نقشه هاي الكتريكي و فني تابلو برق و نقشه مونتاژ تابلو برق است. امروزه بسياري از شركت‌ها به متخصصيني نياز دارند كه توانايي طراحي و نقشه كشي تابلو برق را داشته باشند. آموزش اين نرم افزار در يك دوره 4 هفته اي انجام مي‌شود و هنرجو پس از پايان اين دوره قادر به طراحي و ايجاد نقشه هاي الكتريكي تابلو برق و نقشه خواني سيستم‌هاي الكتريكي به صورت كاملا حرفه اي خواهد بود.
اين نرم افزار شامل بازه وسيعي از استانداردهاي موجود در صنعت از جمله استانداردهاي وضع شده براي مهندسان برق و طراحان سيستمهاي اتوماسيون است . Eplan يك نرم افزار قدرتمند و باهوش براي طراحي نقشه هاي شما تيك    برقي و تهيه ديگر مستندات لازم براي اجراي پروژه است.
 

شرايط و سطح علمي لازم براي شركت كنندگان

مهندسين و دانشجويان برق با گذراندن حداقل 70 واحد درسي


1392/09/30 تاریخ بروز رسانی
آدرس: تهران - خیابان شریعتی - نرسیده به پل سيد خندان - صندوق پستي ۱۳۵۵-۱۶۳۱۵ كدپستي ۱۶۳۱۴