اهداف

اهداف

الف) اهداف كلي از تأسيس قطب علمي محاسبه و مشخصه‌ يابي افزاره‌ ها و زيرسيستم‌ هاي الكترومغناطيسي بشرح زير است:

×      توسعه و هدايت تحقيقات دانشگاهي و كاربردي و حمايت از فعاليت‌ها در زمينۀ مربوط به محاسبه و مشخصه‌يابي افزاره‌ها و زيرسيستم‌هاي الكترومغناطيسي از فركانس‌هاي پائين تا فركانس‌هاي نوري،

×      افزايش سطح تخصصي جامعه علمي و صنعتي و دست اندركاران صنعت در سطح منطقه و كشور با توجه به آخرين پيشرفت‌هاي بعمل آمده در زمينه‌هاي محاسبه و مشخصه‌يابي افزاره‌ها و زيرسيستم‌هاي الكترومغناطيسي،

×       تحقيق و پژوهش در زمينه‏هاي جديد پديدآمده در حوزه الكترومغناطيس از جمله مسائل مرتبط با حوزه‏هاي مخابرات نسل پنجم، اينترنت اشياء، ميكروماهواره‏ها، تاسواره‏ها و ساير مسائل جديد پديد آمده در اين حوزه،

×       توسعه مخاطبين قطب به عموم جامعه و توليد محتواي قابل استفاده براي آنها جهت كاهش نگراني‏هاي عمومي نسبت به امواج الكترومغناطيس، مخصوصا تاثير آنها بر سلامت جامعه،

×      ايجاد زمينه‌هاي لازم براي جذب محققين، متخصصين و نخبگان علمي و پژوهشي كشور براي انجام تحقيقات علمي جهت‌دار و متمركز در محورهاي مختلف محاسبه و مشخصه‌يابي افزاره‌ها و زيرسيستم‌هاي الكترومغناطيسي،

×      استفاده و توسعه دانش پردازش موازي براي محاسبات سريع ميدان‌هاي الكترومغناطيسي،

×      ارائه خدمات فني، مهندسي و تحقيقاتي در سطح پيشرفته در زمينه‌هاي مختلف مخابرات، صنعت نفت و گاز، آزمون‌هاي غيرمخرب و مهندسي پزشكي،

×      ارائه مشاوره علمي و فني به مراكز علمي، فن‌آوري، صنعتي كشور در خصوص اندازه‌گيري ميدان‌هاي الكترومغناطيسي،

×      برقراري ارتباط و همكاري مستمر و متقابل بين محققين، همكاران دانشگاهي، متخصصين صنعت در داخل و خارج از كشور،

×      استفاده از پتانسيل علمي و تحقيقاتي قطب علمي محاسبه و مشخصه‌يابي افزاره‌ها و زيرسيستم‌هاي الكترومغناطيسي در جهت پيشبرد و ارتقاء دوره‌هاي آموزشي و تحصيلات تكميلي و تخصصي در زمينه‌هاي مرتبط با محاسبات و اندازه‌گيري ميدان‌هاي الكترومغناطيسي،

×      گسترش فعاليت‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي و همكاري با ديگر قطب‌هاي علمي و مراكز صنعتي مرتبط با زمينه‌ي كاري قطب علمي و بهبود كيفيت طراحي و افزايش بهره‌وري محصولات صنعتي و كاهش هزينه‌هاي مربوطه،

×      ايجاد فرصت‌هاي شغلي مناسب براي دانش آموختگان مهندسي،

×      تشكيل زير كميته‌هاي تخصصي براي پيشبرد بهتر اهداف قطب،

×      ارتباط با انجمن‌هاي تخصصي-علمي مرتبط با محاسبات و اندازه‌گيري ميدان‌هاي الكترومغناطيسي.

ب) اهداف جزئي از تأسيس قطب علمي محاسبه و مشخصه‌يابي افزاره‌ها و زيرسيستم‌هاي الكترومغناطيسي بشرح زير است:

×       تهيه نرم‌افزارهاي كاربردي ملي حل ميدان‌هاي الكترومغناطيسي به روش‏هاي مختلف براي استفاده در مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي جهت مستقل ساختن موسسات علمي از تحريم شركت‌هاي خارجي فروش نرم‏افزارها، و كاهش هزينه‌هاي سنگين خريد نرم‌افزارهاي مورد نياز به روش‏هاي:

o         روش تفاضل محدود، روش اجزاي محدود، روش مرزي محدود، روش بدون مش و هارمونيك بالانس براي حل مسائل ميدان‌هاي الكترومغناطيسي در مدل‏سازي و بهينه‌سازي سيستم‌ها،

o        استفاده از روش هاي ممكن براي مشخصه‏يابي، طراحي و تحليل لامپ‏هاي مايكروويو

o        استفاده از روش‏هاي عددي مختلف براي تحليل سيستم‏هاي الكترومغناطيسي تراهرتز، نوري، پلاسمونيك، فراماده، بلور فوتوني، و ......

×       بهبود آموزش مهندسي در زمينه امواج الكترومغناطيسي از طريق:

o        تدوين نرم‏افزارهاي عددي و شبيه‏سازي براي بكارگيري در آموزش درس‏هاي مرتبط از جمله فيزيك 2، الكترومناطيس، ميدان‏ها و امواج، آنتن، و مايكروويو،

o        توسعه آموزش مسائل الكترومغناطيس از طريق مستندسازي ابزارهاي مرتبط در موزه مهندسي برق نصير و ارائه نمايش كاركرد آنها به دانشجويان،

×      مدل‌سازي و طراحي سيستم‌هاي ميكروالكترومكانيكي و نانوالكترومكانيكي:

o       حل محاسبات ميدان‌هاي تزويج شده از قبيل ميدان‌هاي تزويج شده حرارتي-الكترومغناطيسي و ميدان‌هاي تزويج شده مكانيكي-الكترومغناطيسي

×      استفاده از روش‌هاي محاسباتي در كاربردهاي در مقياس نانو از قبيل نانوفوتونيك،

×       انجام پروژه‏هاي مرتبط به حوزه بيوالكترومغناطيس و كاربردهاي الكترومغناطيس درحوزه پزشكي و كاربردهايي از قبيل تصويربرداري مايكروويو و موج ميليمتري، ادوات راديويي قابل كاشت در بدن، تصويربرداري تشديدي مغناطيسي[1]، و ...

o مدلسازي انتشار امواج الكترومغناطيس در بدن انسان،

o      حل مسائل معكوس الكترومغناطيسي فركانس‌هاي مايكروويو،

o حل مسائل معكوس الكترومغناطيسي فركانس‌هاي پائين و مقطع‏نگاري الكتريكي مرتبط با تصويربرداري در كاربردهاي پزشكي و صنعتي،

o مدل‌سازي و اندازه‏گيري آثار امواج الكترومغناطيسي روي بافت‌ها و سر انسان،

×      طراحي و بهينه‏سازي سيستم‏هاي اندازه‏گيري الكترومغناطيسي در حوزه‏هاي:

o       مشخصات آنتن‌ها با امكانات: اندازه‌گيري پرتو سه بعدي، اندازه‌گيري مركز فاز، اندازه‌گيري دايركتيويته[2]، اندازه‌گيري بهره، اندازه‌گيري قطبش[3]، اندازه‌گيري سطح مقطع راداري[4]

o       اندازه‏گيري مشخصات الكترومغناطيسي مواد از جمله ثابت‏هاي دي‏الكتريك، تلف، نفوذپذيري، رسانايي در باندهاي مختلف

o       انجام اندازه‌گيري‌هاي ويژه از قبيل اندازه‌گيري امپدانس مشخصه و افت كابل‌ها، اندازه‌گيري ضريب دي‌الكتريك عايق‌ها، اندازه‌گيري ميزان افت بازتابي جاذب‌هاي الكترو مغناطيسي،

o       اندازه‌گيري و آشكارسازي ميدان‌هاي مغناطيسي ضعيف با ابررساناها،

×      تحقيق و توسعه پژوهش‏هاي مرتبط به انتشار امواج در مسائل مخابراتي كشور از جمله حوزه مخابرات نسل‏هاي جديد كه در حال حاضر نسل پنجم مخابرات (5G) است:

o       تحقيق بر روي انتشار امواج باند ميليمتري در سلول‏هاي كوچك از جمله ابعاد بدن انسان،

o       طراحي مدارات آنتن و مايكروويو مخصوص باندهاي ميليمتري و زير 6 گيگاهرتز در مخابرات نسل پنجم.

×      تحقيق و توسعه پژوهش هاي مرتبط به حوزه سازگاري الكترومغناطيسي به عنوان حوزه‏اي بين رشته اي كه كشور ما از آن صدمات زيادي ديده است و به صورت مناسبي گسترش نيافته است.

×      انجام پروژه هاي مرتبط به انتشار امواج و طراحي لينك هاي ماهواره اي براي ماهواره هاي جديد كشور.

×      توسعه خدمات آزمايشگاهي به بخش مهندسي و دانشگاهي كشور در زمينه هاي:

o        سنجش كيفي گوشي‌هاي موبايل،

o       پارامترهاي مختلف بوردهاي فركانس راديويي و مايكروويو،

o       اندازه‏گيري‏هاي مرتبط به پارامترهاي آنتن،

o       اندازه‏گيري‏هاي مرتبط با سازگاري الكترومغناطيسي مانند ضريب موثر شيلدينگ.[1] Magnetic resonance imaging: MRI

[2] Directivity

[3] Polarization

[4] Radar cross section (RCS)

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/22
تعداد بازدید:
4390
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.