همكاران

 

همكاران اصلي برنامه و مسؤوليت هر يك در اجراي آن؛

 

رديف

همكاران اصلي برنامه

مسؤوليت هر يك در اجراي آن

          1                

استاد محمدصادق ابريشميان             

توسعه و استفاده از روش‌هاي محاسبات عددي در الكترومغناطيس

          2                

مهندس سيد محسن ابوتراب

توسعه واستفاده از روش‌هاي اندازه‌گيري آنتن‌ها

          3                

دكتر فرهاد اكبري برومند

توسعه و استفاده از روش‌هاي اندازه‌گيري اشعهX

          4                

استاد گنگ دينگ پنگ

توسعه و استفاده از روش‌هاي تئوري ميدان‌هاي الكترومغناطيسي در بازه‌ي نوري

          5                

دكتر هادي علي اكبريان

توسعه و استفاده از روش‌هاي اندازه‌گيري ميدان‌هاي الكترومغناطيسي

          6                

استاد فرهاد رشيدي حائري

توسعه و استفاده از روش‌هاي محاسبات عددي در ميدان‏ هاي الكترومغناطيسي قوي

          7                

استاد همايون عريضي

توسعه و استفاده از روش‌هاي محاسبات عددي در الكترومغناطيس، آنتن‏ ها و مايكروويو

          8                

استاد منوچهر كامياب

توسعه و استفاده از روش‌هاي محاسباتي در مسائل معكوس فركانس بالا

          9                

استاد نصرت ا... گرانپايه

توسعه و استفاده از روش‌هاي تئوري ميدان‌هاي الكترومغناطيسي در بازه‌ي نوري

        10              

دكتر سيد عبدا... ميرطاهري

توسعه و استفاده از روش‌هاي محاسبات عددي در الكترومغناطيس، جاذب‏ ها، و آنتن‏ ها، و مايكروويو

        11              

خانم دكتر سميه چماني

اندازه ‏گيري‏هاي ميدان نزديك، تصويربرداري مايكروويو

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/22
تعداد بازدید:
3613
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.